Nyhed

Gebyr for bekæmpelse af rotter ændres

20-12-2023

Fra 2024 er beregningsmetoden af rottegebyret ændret i Rottebekendtgørelsen. Det skyldes ændringer i Skatteministeriets regler for opkrævning, hvor der nu skal beregnes på baggrund af det bebyggede areal og ikke som hidtil; på værdien af ejendommen.

Forrige gang, for 2023, blev rottegebyret beregnet via ejendomsvurderingen, og var på 0,13 promille. Det betød, at der skulle betales 130 kr. pr. million, som ens ejendom var vurderet til.

For 2024 skal rottegebyret nu beregnes ud fra kvadratmeter bebygget areal på ens ejendom. Det betyder, at man betaler 1,10 kr. pr. bebyggede antal kvadratmeter.

Metoden til beregning er lovbestemt, og kommunen har heraf ikke mulighed for at beregne det på anden vis. Når man ændrer metoden til beregning af gebyret, betyder det også, at der kan ske en ændring i hvor meget man skal betale. Nogen vil derfor opleve at skulle betale mere end de har skulle før, mens andre vil opleve at skulle betale mindre.

Husk, at du ikke skal betale yderligere for at få besøg af rottebekæmperen, du har allerede betalt til ordningen via rottegebyret.

Har du set rotter, så anmeld dem til kommunen på vores hjemmeside: Anmeld rotter | Sorø Kommune (soroe.dk)