Pressemeddelelse

Ankestyrelsen sætter første punktum i sagen om Sorø Kommunes borgmesterpulje

12-12-2023

Ankestyrelsen har afsluttet sin undersøgelse af sagen vedrørende Sorø Kommunes borgmesterpulje og finder ikke anledning til at foretage yderligere eller at rejse en tilsynssag. Sorø Kommune fortsætter arbejdet med at implementere nye retningslinjer og få efterprøvet forvaltningens konklusioner.

Ankestyrelsen har den 8. december 2023 sendt sin konklusion vedrørende Sorø Kommunes borgmesterpulje til Sorø Kommune. Her fremgår det, at Ankestyrelsen har afsluttet sin undersøgelse af sagen og på det foreliggende grundlag ikke finder anledning til at foretage yderligere. Styrelsen finder dermed ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

I afgørelsen lægger Ankestyrelsen blandt andet vægt på, at de forhold, der ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen, er ophørt, og at Sorø Kommune har undersøgt mulighederne for tilbagebetaling. Derudover noteres det, at Sorø Kommune udarbejder nye retningslinjer samt en samlet delegationsplan.

Opdaterede retningslinjer

Sorø Kommunes administration har siden sin redegørelse til Ankestyrelsen, som blev afleveret den 22. juni 2023, arbejdet på at opdatere retningslinjerne for driftstilskud, sponsoraftaler og repræsentationsudgifter, udarbejdet nye retningslinjer for maksimale kuvertpriser samt en overordnet ramme for, hvilke lejligheder kommunen skal repræsenteres ved og af hvem. I det nye år fortsætter arbejdet med at implementere de nye og opdaterede retningslinjer i kommunen samt færdiggøre ikke afsluttede vurderinger, ligesom både disse og forvaltningens konklusioner forventes at blive efterprøvet af kommunens revision.

Ankestyrelsen skriver afsluttende i vurderingen:

”Ankestyrelsen afslutter [...] sagen på det foreliggende grundlag. Vi har noteret, at kommunens revision efterprøver forvaltningens konklusioner, og at kommunen vil informere Ankestyrelsen om resultatet. Ankestyrelsen vil følge op på sagen på baggrund af dette.”

Dermed er første punktum sat, men der ligger fortsat et arbejde i det kommende år.

"Der har været dele af den hidtidige praksis, hvor vi som administration har begået fejl eller ikke har levet op til god forvaltningsskik. Det blev klart efter såvel mediedækningen som vores interne juridiske vurdering, og det har vi naturligvis handlet på,” siger velfærdsdirektør i Sorø Kommune, Henrik Juul Kjær, og fortsætter:

Der er stadig et stort arbejde foran os. Der er udarbejdet retningslinjer og delegationsplaner, så alle ved, hvad rammerne er, og vi har et solidt grundlag at forvalte økonomien på. De skal nu implementeres, og vi skal have trykprøvet det, vi er kommet frem til.”

Yderligere informationer

Ankestyrelsens vurdering af Sorø Kommunes borgmesterpulje kan læses her

Sorø Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen findes her

Senest opdateret 12-12-2023