Pressemeddelelse

Sorø Kommunes budgetmateriale for 2024 er sendt i høring

31-08-2023

Sorø Kommunes budgetmateriale for 2024 er sendt i to ugers offentlig høring.

Efter at Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret det samlede budgetmateriale for 2024 for Sorø Kommune, har Økonomiudvalget godkendt at sende materialet i to ugers høring. Høringen markerer starten på de politiske forhandlinger om en egentlig budgetaftale.

Budgetmaterialet tager afsæt i Sorø Kommunes ”Kodeks for det gode budgetarbejde”, vedtaget i januar 2021, som definerer de mål, budgettet skal leve op til: Fortsat overskud på driften, en robust likviditet og overholdelse af servicerammen. Budgetmaterialet er i balance og lever op til målsætningerne i det vedtagne kodeks.

Materialet til det tekniske budgetforslag kan findes på Sorø Kommunes hjemmeside: Budget 2024 | Sorø Kommune (soroe.dk)

Frist for at indsende høringssvar til budgettet er d. 15. september kl. 8.00. Høringssvar sendes til budgethoeringssvar@soroe.dk

Indkomne høringssvar bliver oversendt til Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på Sorø Kommunes hjemmeside.