Pressemeddelelse

Skolestart: Vis hensyn til de nye børn i skoletrafikken

10-08-2023

Mange nye og usikre trafikanter færdes omkring skolerne i den kommende tid. Sorø Kommune og Rådet for Sikker Trafik opfordrer til at sætte farten ned og vise hensyn til de nye skolebørn.

I øjeblikket starter tusindvis af børn landet over i skole, og det er en tid fyldt med forventning og spænding. Særligt for de yngste elever og deres forældre er tiden forbundet med spænding, hvilket bådet skyldes selve skolestarten, men desværre også trafikken omkring skolen.

Forældrene til de yngste elever på skolen er nemlig ikke helt så trygge, som forældrene til de større børn. De vurderer nemlig i højere grad skolevejen som usikker, og det skyldes særligt adfærden på vejen omkring skolen.

Og det giver faktisk ret god mening, for når forældrene samlet bliver spurgt, om andre forældre altid eller for det meste viser hensyn i trafikken omkring skolen, er det 7 ud af 10, som svarer ja. Det efterlader betragteligt rum til forbedring. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik.

Med kampagnen ‘Børn på vej’ sætter Sorø Kommune i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik fokus på trafiksikkerheden omkring kommunens skoler.

”I forbindelse med skolestart sætter vi vejplakater op ved skolevejene i Sorø Kommune. Det gør vi, da det er vigtigt at skabe tryghed for skolebørnene generelt, og vi forsøger lige at øge andre trafikanters opmærksomhed lidt ekstra i forbindelse med skolestart,” siger Svend Eide Joensen, Drifts- og Trafikplanlægger i Sorø Kommune. ”Nogle skal i gang igen efter ferien, andre står over for en helt ny og spændende hverdag med opstart på skolelivet, hvor utryghed i trafikken helst skal fylde så lidt som muligt. Tryghed er noget, alle skal bidrage til at skabe.”

Børne- og Familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen, supplerer:

”Vi har fokus på trafiksikkerhed hele skoleåret. I et meget fint samarbejde med politiet forbereder vi eleverne til at kunne færdes trygt og sikkert i trafikken via f.eks. gå-prøver og cyklistprøver. Vores opmærksom er selvfølgelig ekstra skærpet her ved skoleårets start, hvor mange børn igen prøver kræfter med trafikken. Her er ikke mindst vores skolepatruljer af uvurderlig betydning.”

Jo flere børn, som kan skifte bagsædet i mors eller fars bil ud med cyklen, jo bedre. Det skaber mindre trængsel omkring skolen, og det giver eleverne færdigheder i trafikken, når de er i trafikken sammen med en voksen. Blandt de 5 til 8-årige er det cirka 12 procent, som selv går eller cykler i skole uden en voksen, mens det er cirka 65 procent af de 13 til 16-årige.

Den overvejende grund til, at de yngste elever ikke får lov til at gå eller cykle uden følgeskab af en voksen, er, at forældrene synes, at deres barn er for lille. Det er 55 procent af forældrene til de 5 til 8-årige, som bruger den begrundelse, mens 18 procent svarer, at der er for meget trafik.

”Det er forståeligt, at forældrene til de yngste skolebørn er bekymrede for at lade deres børn gå eller cykle i skole. Men forudsætningen for, at de overhovedet vil overveje, om deres børn selv må transportere sig selv i skole, er, at de oplever en tryg skolevej. Derfor opfordrer vi både forældre og andre trafikanter, som passerer forbi skoler, til at udvise særligt hensyn,” siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

 

Fakta om undersøgelsen

Tryghedsundersøgelsen 2021 er udført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik blandt 2.042 forældre til børn i grundskolen, dvs. til børn i alderen 5-16 år, som går i folke-, fri- eller privatskole.

Det er 38 procent af forældrene til de 5 til 8-årige, som oplever skolevejen som delvist eller meget usikker, mens det blandt forældrene til de 13 til 16-årige er 28 procent.

Næsten alle forældre, der selv færdes i trafikken ved skolen, svarer i undersøgelsen, at de selv viser hensyn i morgentrafikken omkring skolerne. Men 39 procent har oplevet andre forældre, som har kørt for stærkt omkring skolen, og 34 procent har oplevet forældre, som har været uopmærksomme pga. deres mobil.