Nyhed

Screeningsafgørelse om administrationsgrundlaget for spildevandsafgørelser

24-08-2023

Sorø Kommune har truffet afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt ved revidering af Administrationsgrundlag for Spildevandsafgørelser.

Administrationsgrundlaget for spildevandsafgørelser er blevet revideret, og i den forbindelse er den lovpligtige miljøvurderingsscreening efter § 8 stk. 2 i miljøvurderingsloven foretaget. Screeningen konkluderer at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med revision af administrationsgrundlaget. Dette skyldes at revisionen ikke vurderes at have væsentlige negative miljømæssige konsekvenser. Tværtimod, forventes det reviderede administrationsgrundlag at medvirke til positive miljømæssige konsekvenser.

Sorø Kommunes Natur, Teknik og Planudvalg godkendte den 16. august 2023 det reviderede administrationsgrundlaget samt at afgørelsen om ingen miljøvurderingspligt i forbindelse med revideringen offentliggøres med 4 ugers klagefrist.  

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Læs screeningsafgørelsen her.

Se screeningsskemaet her.

Læs det reviderede administrationsgrundlag her.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13