Nyhed

Reguleringer i Skjævtemoseløbet

10-08-2023

Tilladelse til regulering af Skjævtemoseløbet og afgørelse om at projektet ikke skal miljøvurderes

Sorø Kommune har givet tilladelse til at regulere problemstrækninger i Skjævtemoseløbet. Det skal ske ved henholdsvis at rørlægge en strækning og at åbne en rørlagt strækning.

Reguleringen af vandløbet kræver tilladelse i henhold til vandløbslovens § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Du kan læse kommunens afgørelse ved at klikke her

Vi har på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 og bilag 6.

Du kan læse kommunens afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering ved at klikke her

Klager

Klagefristerne på afgørelserne udløber d. 7. september 2023. Klagevejledningerne kan ses i afgørelserne.

Spørgsmål

Hvis du har du har spørgsmål til projektet kan du kontakte Fagcenter Teknik, Miljø og Drift på e-mail vandloeb@soroe.dk eller på tlf. 57 87 63 60.