Nyhed

Boretilladelse ved Pedersborg Sø

23-08-2023

Sorø Kommune har meddelt boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til etablering af en ny vandindvindingsboring på et areal ved Pedersborg Sø. Kommunen har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er underlagt miljøvurderingspligt.

Sorø Kommune har meddelt boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven og boringsbekendtgørelsen til Sorø Vand A/S.

 

Tilladelsen gives til etablering af en ny vandindvindingsboring, som skal erstatte den nærliggende vandindvindingsboring med DGU nr. 210.434, der er gennemtæret og faldet sammen. I forbindelse med etablering af den nye boring skal den gamle boring sløjfes efter reglerne i boringsbekendtgørelsen.

 

Der er gennemført screening af projektet efter miljøvurderingsloven. Projektet vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingspligt.

 

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. Klagefristen er onsdag den 20. september 2023.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13