Nyhed

Ændringer i tilbud fra Sorø Sundhedscenter

12-04-2023

Som konsekvens af beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 1. marts nedlægges to tilbud fra Sorø Sundhedscenter pr. 1. april.

To tilbud fra Sorø Sundhedscenter nedlægges pr. 1. april 2023 som konsekvens af beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 1. marts 2023. Der er tale om hhv. tilbuddet ’Liv i balance’ og en del af det lokale, borgerrettede rygestoptilbud.

Fortsat tobaksindsats for borgere med kronisk sygdom

Det vil stadig være muligt at få hjælp til rygestop via Sorø Sundhedscenter for borgere med kronisk sygdom. Det drejer sig som udgangspunkt om borgere, der henvises fra sygehus.