Høring om kollektiv trafik

15. marts 2023
Prioriteringskatalog for busdriften i Sorø Kommune i høring til 7. april 2023.

Natur, Teknik og Planudvalget har vedtaget at fremlægge Prioriteringskataloget for busdriften i Sorø Kommune i offentlig høring.

 

Prioriteringskatalogets indehold

Teknik, Miljø og Drift har set på den samlede kollektive trafik i Sorø Kommune og hvor besparelser og effektivisering af den kollektive transport vil være mulig. Dette er samlet i Prioriteringskataloget for busdriften i Sorø Kommune.

 

Baggrund

Den 15. december 2022 udsendte Movia deres 2. behandling af budget 2023, hvor det fremgår at Sorø Kommune vil få en merudgift på 4.189 mio. kr. i 2023 på busdriften. Da disse store merudgifter også rammer mange andre kommuner, har Movia givet kommunerne mulighed for en supplerende trafikbestilling i april 2023. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har set på mulighederne for besparelser og effektivisering af busdriften, for at mindske merudgiften på 4.189 mio. kr. for anden halvdel af 2023 og frem.

Natur, Teknik og Planudvalget kom med en bestilling til Teknik, Miljø og Drift efter deres møde den 1. februar 2023, hvor der blev bedt om at finde en besparelse på 3.895 mio. kr. på den kollektive trafik i Sorø Kommune. Natur, Teknik og Planudvalgets reviderede handleplan for budgetoverholdelsen kan læses i referatet fra mødet den 1. februar 2023, sag nr. 189 Handleplan for budgetoverholdelse 2023 - Natur, Teknik og Planudvalget.

Efter mødet den 8. marts 2023, kom Natur, Teknik og Planudvalget med yderligere en bestilling til Teknik, Miljø og Drift, hvor der blev bedt om at finde yderligere besparelser, så politikerne har valgmuligheder når de skal tage en endelig beslutning ved udgangen af april. Der kan læses yderligere om dette i referatet fra mødet den 8. marts 2023, sag nr. 207 Godkendelse af høringsmateriale vedrørende besparelser på busdriften.

Prioriteringskataloget vil fremlægges til politisk beslutning hos Natur, Teknik og Planudvalget den 18. april 2023, Økonomiudvalget den 19. april 2023 og hos Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023.

 

Mulighed for indflydelse - frist for indsendelse af bemærkninger

Prioriteringskatalog for busdriften i Sorø Kommune fremlægges i offentlig høring i perioden 10. marts - 7. april 2023.

Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest den 7. april inden midnat, gerne via e-mail til trafik@soroe.dk

Når du indsender bemærkninger til planforslaget, vil dit navn og din adresse og evt. e-mail og telefonnummer komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
trafik@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø