Skovrejsning uden VVM-pligt

08. marts 2023
Vi har afgjort at skovrejsning på 5 ha på ejendommen Vildmosevej 13, 4293 ikke er VVM-pligtig

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for skovrejsningsprojektet på 5 ha på ejendommen Vildmosevej 13, 4293 Dianalund.

Sagen er screenet efter kriterierne fra bilag 6 i bekendtgørelse af lov om mil-jøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr.4 af 03/01/2023).

Læs: Afgørelsen om ikke VVM-pligt

Klagefristen på afgørelsen udløber den 05-04-2023.

Du kan finde klagevejledningen nederst i Afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ti: 10.00-12.00
Ons: Lukket
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.