Tilladelse til overkørsel

16. januar 2023
Sorø Kommune giver tilladelse til forlængelse af overkørsel over Lillemose-grøften.

Sorø Kommune har givet tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til forlængelse af en eksisterende overkørsel placeret på matrikel nr. 9n, Kongsted By, Niløse.

Derudover har kommunen på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven.

 

Formålet er at kunne krydse vandløbet med større landbrugskøretøjer. Adgang til den nordlige del af ansøgers matrikel kan kun ske via. overkørslen, da der ikke er privat eller offentlig vej til denne del af matriklen. Der er stillet vilkår som skal sikre, at overkørslen ikke medfører afvandingsproblemer for andre arealer langs vandløbet eller påvirker vandløbets naturværdier.

 

Du kan læse kommunens afgørelser ved at klikke på nedenstående link:

 

Afgørelser og bilag:

Tilladelse til overkørsel inklusive afgørelse om ikke VVM

 

Klagefristerne på afgørelserne udløber den 13. februar 2023 (for vandløbsloven d. 13. marts 2023)

 

Klagevejledningen fremgår nederst i afgørelserne.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.