Skovrejsning uden VVM-pligt

13. januar 2023
Vi har afgjort at skovrejsning på cirka 90 ha skov ikke er VVM-pligtigt.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).

Skovrejsningsprojektet dækker ejendommene:

- Engkrogen 8 og 10B, 4295 Stenlille.
- Assentorpvej 108 og 110, 4295 Stenlille.
- Sønderbjerg 10, 4295 Stenlille.

Sagen er screenet efter kriterierne fra bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt med bilag.

Klagefristen på afgørelsen udløber den 10-02-2023.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal du indsende via "Klageportalen", som du kan finde et link til på hjemmesiden for Nævneneshus.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at tilladelsen er offentliggjort.

Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du kan se en mere detaljeret klagevejledning i afgørelsen om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ti: 10.00-12.00
Ons: Lukket
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø