Skovrejsning uden VVM-pligt

26. januar 2023
Vi har afgjort at skovrejsning på cirka 3,5 ha skov ikke er VVM-pligtigt.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for skovrejsningsprojektet på ejendommen Lindebjærgvej 27, 4180 Sorø.

Sagen er screenet efter kriterierne fra bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt med bilag.

Klagefristen på afgørelsen udløber den 23-02-2023.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal du indsende via "Klageportalen", som du kan finde et link til på hjemmesiden for Nævneneshus.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at tilladelsen er offentliggjort.

Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du kan se en mere detaljeret klagevejledning i afgørelsen om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ti: 10.00-12.00
Ons: Lukket
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.