Grundvandssænkning

25. januar 2023
Tilladelse til grundvandssænkning, vandindvinding og recirkulering af grusvaskevand på Veddevej 32.

Sorø Kommune har givet Jørgen Larsens Stenindustri ApS tilladelse til grundvandssænkning, vandindvinding af op til 30.000 m3 overfladevand årligt til støvbekæmpelse og vådsortering, samt udledning og nedsivning af vand brugt i vådsorteringsanlæg i forbindelse med råstofindvinding på Veddevej 32, 4295 Stenlille.

Frist for at klage over afgørelsen er onsdag den 22. februar 2023.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ti: 10.00-12.00
Ons: Lukket
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø