Vandindvindingstilladelse

21. november 2022
Sorø Kommune har givet Frederiksberg Vandværk tilladelse til at indvinde vand fra to nye boringer.

Sorø Kommune har givet tillæg til Frederiksberg Vandværks vandindvindingstilladelse, til indvinding af vand fra to nye boringer. Med ibrugtagningen af de to nye boringer øges antallet af vandværkets boringer fra tre til fem, hvilket er til gavn for forsyningssikkerheden. Den samlede tilladte indvindingsmængde fra alle vandværkets fem boringer øges ikke med tillægget til tilladelsen, men vil fortsat være 300.000 m3 om året.

 

Frist for at klage over afgørelsen er mandag den 19. december 2022.

 

Klagevejledning fremgår af afgørelsen, der kan læses her.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
teknik-miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.