Unge med i fællesskaber

27. oktober 2022
Godt 1,4 mio. bevilgede kroner skal forebygge unges mistrivsel

Det giver livsglæde og forebygger mistrivsel og ensomhed at deltage i fællesskaber. Derfor er det med stor glæde, at Kompasset netop har fået tilsagn om at modtage 1,4 mio. kr. til indsatsen Styrket mental Sundhed.

 

Med disse midler ved hånden, skal Kompasset sammen med kommunens frivillige organisationer, kulturinstitutioner, idrætsforeninger, Frivilligcenter Sorø, Sundhedscentret og andre aktører være med til at understøtte, at langt flere udsatte og sårbare unge bliver del af de sociale fællesskaber, som eksisterer på tværs af kommunen.

 

"Målet er at øge graden af social inklusion i fællesskaber i kommunen, og her kan frivillige organisationer, foreninger og kulturliv bidrage aktivt," udtaler udvalgsformand Lars Schmidt.

 

"Vi er utroligt glade for denne anerkendelse af, at vi har fat i noget af det rigtige - og at Kompasset nu får mulighed for at hjælpe de unge, som har behov for det," tilføjer han.

 

Styrket mental Sundhed er forskningsbaseret og har til formål at styrke mental sundhedsfremme i praksis. Metoden, der anvendes, hedder "act - belong - commit" og den har tre budskaber: Gør noget aktivt - gør noget sammen - gør noget meningsfuldt.

 

Skal have fat i de unge

Målgruppen er unge og yngre voksne, som eksempelvis slås med ensomhed, social angst, manglende social kontakt og sociale færdigheder. Og for hvem det vil være godt, hvis de kan blive del af de fællesskaber, som eksisterer i det frivillige foreningsliv.

 

I Kompasset, som åbnede i juni 2021, kan borgere få anonym rådgivning og hjælp til at håndtere forhold og situationer i livet, som gør en almindelig hverdag svær at håndtere. Det har allerede medført, at der er færre, der har brug for mere omfattende hjælp i bostøtten eller via jobcentret.

 

"Vi er kommet rigtig godt i gang med Kompasset, der er et godt eksempel på reel forebyggelse - men vi mangler at få fat i de unge. Vi ved, at en stor gruppe af unge og yngre voksne i Sorø har mentale udfordringer, er bekymrede, angste eller lider af ensomhed. Vi skal gøre en ekstra indsats for at få disse unge og yngre voksne i tale," siger Lars Schmidt.

 

Fra leder af Kompasset, Marianne Grøndal, lyder der også glade toner:

"Vi er begejstrede, for nu kan vi for alvor gøre noget ved ensomhed og andre mentale udfordringer hos de unge og yngre voksne i Sorø. Denne bevilling vil medvirke til at booste vores indsats. Da Kompasset ikke har eksisteret så længe, håber jeg også på, at indsatsen de næste tre år kan få sat Kompasset på kommunens landkort."

 

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.