Spildevandsplantillæg

21. september 2022
Høring af forslag til spildevandsplantillæg for Hovedgaden 115A i Stenlille

Sorø Kommunes Natur, Teknik og Planudvalg godkendte den 7. september 2022 forslag til tillæg til Spildevandsplan for Hovedgaden 115A i Stenlille til offentlig høring og den medhørende afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillægget.

 

Forslaget er udarbejdet idet der skal udpeges kloakopland for området, der bliver Lokalplanlagt med SK 74.

 

Se forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2020 her.

 

Tillægget er i offentlig høring i perioden 21. september 2022 til og med den 16. november 2022. Har du bemærkninger skal de sendes til spildevand@soroe.dk, eller til Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Mrk.

"Spildevand", Rådhusvej 8, 4180 Sorø så vi har dem senest den 19. oktober 2022.

 

Screening for pligt til miljøvurdering

Teknik, Miljø og Drift har endvidere foretaget den lovpligtige

miljøkonsekvensscreening af tillægget i forhold til miljøvurderingslovens

§ 8, stk. 2 og fundet, at planen ikke medfører væsentlige negative

miljøkonsekvenser.

 

Du kan se miljøskonsekvensscreeningen her.

 

Du kan se screeningsafgørelsen her.

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal

indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er

offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

 

Samtykkeerklæring

Når du indsender bemærkninger til planforslaget eller miljøvurderingsscreeningen, vil dit navn og din adresse komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.