Miljøgodkendelse: ansøgning

05. september 2022
Kvægbruget på Krogen 15, 4190 Munke Bjergby ønsker at udvide produktionen.

Fagcenter for Teknik, Miljø og Drift har modtaget ansøgning om ny miljøgodkendelse af kvægbruget på Krogen 15. Der søges om tilladelse til malkekvæg i eksisterende bygninger, ombygning af kviestald, etablering af ny kalveplads, og etablering af nye løbegårde.

Der søges om godkendelse af i alt 3.958 m2 produktionsareal til Jersey malkekøer med opdræt.

Udvidelsen af husdyrbruget kræver godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 1, da der er tale om en malkekvægproduktion med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N/ha/år.

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet og kan således ikke gennemføres før, Sorø Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse for husdyrbruget.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har alle ret til at se og kommentere papirerne i sagen.

Hvis du har ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, skal vi have dem senest den 5. oktober 2022. Hvis du vil have et udkast af miljøgodkendelsen, når denne er lavet, skal vi også vide det inden den 5. oktober 2022.

Kommunen sender orientering om udkast til godkendelsen til naboer, parter og dem der har bedt om det. Der er derefter 30 dage til at komme med bemærkninger til udkastet.

Bemærkninger til udkastet bliver vurderet og miljøgodkendelsen ændres evt. på baggrund af disse. Kan kommunen herefter godkende udvidelsen, vil den blive annonceret og den endelige godkendelse kan påklages.

Læs ansøgningen.

Læs miljøkonsekvensrapporten.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.