Medbenyttelse af dræn

14. september 2022
Sorø Kommune giver tilladelse til medbenyttelse af dræn

Sorø Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven til medbenyttelse af dræn på matrikel nr. 7l Lynge-Eskilstrup By, Lynge.

 

Ejer af Lorupvej 16, 4180 Sorø, har den 20. september 2021 søgt om tilladelse til at medbenytte et eksisterende dræn beliggende på ansøgers ejendom. Det eksisterende dræn har udløb i en privat rørlagt grøft, der fører til en åben privat grøft.

 

Det er Sorø Kommunes vurdering, at drænet er omfattet af vandløbslovens §52, da vandløbet er rørlagt og således er anlagt med et særligt formål. Den nedstrøms rørlagte grøft er beliggende naboens matrikel

 

Tilladelsen begrundes med, at tilslutningen af det nye dræn ikke vil have nogen væsentlig afstrømningsmæssig betydning for det eksisterende drænsystem. Det nydrænede område drænes allerede i dag, og er en del af det naturlige opland til det eksisterende drænsystem.

 

Derudover har kommunen på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven.

 

Du kan læse kommunens afgørelser ved at klikke på nedenstående links.

 

Afgørelser og bilag:

Tilladelse til medbenyttelse af dræn

Afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-screening

 

Klagefristerne på afgørelserne udløber den 12-10-2022.

 

Klagevejledningen fremgår nederst i afgørelserne.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.