Skovrejsning uden VVM-pligt

03. august 2022
Vi har truffet afgørelse om at skovrejsning på 2 ha på Kærvej 1, 4173 Fjenneslev ikke er VVM-pligtig

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).

Sagen er screenet efter kriterierne fra bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. nr 973 af 25/06/2020).

Klagefristen på afgørelsen om ikke VVM-pligt udløber den 31-08-2022.

Klagevejledning fremgår nederst i afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ti: 10.00-12.00
Ons: Lukket
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø