UV-behandling af drikkevand

22. juli 2022
Midlertidig tilladelse til etablering af UV-behandling af drikkevandet på Frederiksberg Vandværk.

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 21 givet tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Frederiksberg Vandværk i forbindelse med ibrugtagning af ny rentvnadsbeholder og nyt vandbehandlingsanlæg.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75 indtil tirsdag den 23. august 2022 kl. 23.59.

Klagevejledning kan læses i afgørelsen her.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 44
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø