Høring om drænprojekt

15. juli 2022
Høring om frilægning af dræn på ejendommen Sværdsholtevej 14, 4295 Stenlille.

Som følge af skovrejsning ønskes eksisterende dræn frilagt på del af strækning således, at der
sikres fri og uhindret vandafstrømning via grøfter.

Grøfterne etableres med en grøftebund i samme niveau som bund af eksisterende drænrør.

Bevoksningen fjernes i et 15-20 meter bredt bælte, hvor drænrørene ikke frilægges.

Projektet betragtes som en vandløbsregulering og kræver en tilladelse efter § 3 i bekendtgørelsen om regulering og restaurering m.v., jf. vandløbslovens § 17.

Projektbeskrivelsen med tilhørende kort kan ses her:

Projektbeskrivelse

Kort til projektbeskrivelse  

Har du/I relevante oplysninger for sagen eller indsigelser imod projektet, så skal disse indgives skriftligt til e-mail kiha@soroe.dk eller ved at skrive til Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø senest den 14. august 2022.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø