Vandindvindingstilladelse

23. juni 2022
Der er givet indvindingstilladelse til Nyrup Vandværk, samt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt.

Sorø Kommune har fornyet Nyrup Vandværks 30-årige tilladelse til indvinding af 100.000 m3 grundvand per år.

 

Vandindvindingens formål er almen vandforsyning i Nyrup Vandværks forsyningsområde.

 

Sorø Kommune vurderer, at vandindvindingen er i bæredygtig balance med omgivelserne, og ikke har en negativ påvirkning af natur og levesteder.

 

Sorø Kommune har derfor truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at vandindvindingstilladelsen ikke kræver miljøvurdering.

 

Frist for at klage over afgørelsen er torsdag den 21. juli 2022.

 

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 

Du kan læse afgørelsen her.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø