Fjernvarme ved Feldskovvej

08. juni 2022
Sorø Kommune har afgjort, at fjernvarmeprojekt ved Feldskovvej kan etableres uden miljøvurdering.

Projektet omfatter konvertering af et naturgasområde til fjernvarme i område ved Feldskovvej.

Sorø Kommune har på baggrund af en VVM-screening (bilag 2) vurderet, at det samlede projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Læs:

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering

Bilag 1 Projektforslag fra ansøger

Bilag 2 Anmeldelse fra ansøger

Bialg 3 VVM-screening

Du og andre kan klage over tilladelsen inden 4 uger fra offentliggørelsen, det vil sige senest 7. juli 2022. Se mere i afsnittet om klagevejledning i afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø