Udvidelse af skydetider

31. maj 2022
Kommunen har givet tilladelse til at udvide skydetiderne på skydebanen på Stenbjærgvej 8B, 4180 Sorø

Sorø Kommune har meddelt landzonetilladelse efter planloven og miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til at udvide skydetiderne på Sorø Jagt- og Naturforenings flugtskydebane på Stenbjærgvej 8B, 4180 Sorø.

Landzonetilladelse
Miljøgodkendelse

Klagefristen på landzonetilladelsen og miljøgodkendelsen er den 28. juni 2022.

Alle, der har en væsentlig interesse i sagen, kan klage over tilladelsen.
Klagevejledning fremgår af landzonetilladelsen og miljøgodkendelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø