Fjernvarmeprojekt i Sorø

04. maj 2022
Sorø Kommune har afgjort, at et fjernvarmeprojekt kan etableres uden, at det skal miljøvurderes.

Projektet omfatter konvertering af et naturgasområde til fjernvarme i en del af Sorø by.

Sorø Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at det samlede projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Du og andre kan klage over afgørelsen inden 4 uger fra offentliggørelsen, det vil sige senest 1. juni 2022. Se mere i afsnittet om klagevejledning i afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø