Bekæmp kæmpebjørneklo nu!

04. april 2022
Kæmpebjørneklo begynder snart at titte op af jorden. Som grundejer har du pligt til at bekæmpe den.

Grundejere med kæmpebjørneklo på sin grund, skal til at indlede den første effektive bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Fristen for første effektive bekæmpelse af planterne er ligesom tidligere år den 1. juni. I resten af sæsonen må der ikke være planter, der udvikler frø.

Kæmpebjørneklo hører ikke hjemme i den danske natur og har ingen naturlige fjender hos os. De 2-5 meter høje skærmplanter breder sig kraftigt og overskygger alle andre lavere planter. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo handler først og fremmest om at forhindre blomstring og frøsætning henover hele vækstsæsonen, da en enkelt plante i snit sætter 20.000 frø.

Sorø Kommunes hjemmeside kan du finde kort over de registrerede forekomster af kæmpebjørneklo, og du kan læse mere om forskellige metoder til effektiv bekæmpelse. Du kan også finde kommunens indsatsplan.

Sorø Kommune vil foretage kontrol på udvalgte steder efter den 1. juni, for at se om der er bekæmpet effektivt. Hvis det ikke er tilfældet, kan kommunen komme og bekæmpe planterne for ejers regning.

Har du spørgsmål til bekæmpelse af kæmpebjørneklo, eller ser du kæmpebjørneklo et sted, hvor den ikke bliver bekæmpet, så skriv til natur@soroe.dk. Du kan også give os oplysninger om det på app'en "Tip Sorø".

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
natur@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø