Ideer til byudvikling

01. marts 2022
20 borgere har bidraget med ideer til udviklingen af Sorø by gennem dialogportalen SorøDialog.

 

20 borgere har bidraget med ideer til udviklingen af Sorø by gennem Sorø Kommunes dialogportal SorøDialog. Ideerne vil senere blive præsenteret for kommunalbestyrelsen.


Ugentlige torvedage, boardwalks langs Sorø Søsti og vandleg på Carlsens Plæne - det er nogle af de forslag, der er kommet på dialogportalen SorøDialog, hvor borgerne siden september 2021 har kunnet komme med input til kommunens arbejde på en række områder.

 

I alt 20 ideer til byudvikling kom ind, og nu har alle borgere, som har tilmeldt sig dialogportalen, haft mulighed for at kommentere og stemme på ideerne.

 

Projektleder af byudvikling Sorø, Tanja Jørgensen, siger: "Vi er super glade for, at så mange borgere har bidraget med ideer og deltaget i afstemningen. Vi har også haft dialog med mange af byens ivrige interessenter. Så nu går vi videre med at undersøge mulighederne for at realisere de enkelte projekter. Vi regner med at kunne præsentere projekterne for kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret. Herefter vil politikerne tage stilling til, om nogle af ideerne skal gøres til virkelighed."

 

Torvet - et særligt sted

En del af de 20 ideer handler om torvet i Sorø. Torvet vil kommunen arbejde videre med som et selvstændigt område, hvor borgernes ideer om bilfrit område og ugentlige torvedage bliver taget med i betragtningerne. En ny mulighed er desuden opstået, idet indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek netop har skudt gang i en forsøgsordning om "frie bymidter." Sorø Kommune har tænkt sig at søge om nogle af de 130 mio. kr. i puljen, som har ansøgningsfrist den 25. april.

 

 

Fakta

SorøDialog er Sorø Kommunes dialogportal. Her kan man som borger registrere sig og give input til en række emner. Der bliver løbende lagt nye emner ind. Se portalen og tilmeld dig på soroedialog.dk.

 

De fem byudviklingsideer, som fik flest stemmer er:

  • Ugentlige Torvedage - 25 stemmer
  • Vinterattraktion ved Flommen - 24 stemmer
  • Boardwalks langs søstien -23 stemmer
  • Fornyelse af Alléen og Busterminalen - 22 stemmer
  • Brug nedbør til rekreation og leg - 17 stemmer

 

 

Kontakt

Kommunikation Signe Foersom

Tlf.: 57 87 60 19 / 23 83 46 17
sifo@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø