Skærpet krav om coronapas

28. november 2021
På bl.a. plejecentre og botilbud vil kravet om coronapas nu også gælde for nære pårørende.

Sundheds- og Ældreministeriet har i denne weekend meldt ud, at kravet om at kunne fremvise et gyldigt coronapas fra den 29. november 2021 også vil gælde for nære pårørende.

Kravet omfatter alle døgntilbud samt en række dagtilbud og andre steder, hvor der kan være sårbare mennesker, herunder navnlig:

 • Plejehjem og plejeboliger
 • Aflastningspladser, hvorved forstås tilbud om midlertidigt ophold
 • Anbringelsessteder, botilbud og døgninstitutioner
 • Midlertidige og længevarende botilbud
 • Kvindekrisecentre
 • Forsorgshjem, herberger, tilbud med stofmisbrugsbehandling
 • Rehabiliteringsforløb
 • Særlige klub- og dagtilbud for personer med funktionsnedsættelse

 

Undtagelser

Følgende grupper er undtaget fra kravet coronapas

 • Børn under 15 år.
 • Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
 • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

 

Du kan læse mere om skærpelse via Sundheds- og Ældreministeriets orienteringsskrivelse til landets kommuner.

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.