Påbud om nedlukning

12. november 2021
Sorø Kommune har fået påbud om midlertidig nedlukning af 0-6. klasse på Sorø Privatskole.

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Sorø Kommune påbud om delvist og midlertidigt at nedlukke Sorø Privatskole.

 

Nedlukningen gælder for 0-6 klasse og tilhørende skolefritidsordninger i foreløbigt 7 dage frem til og med den 18. november. Påbuddet gælder med øjeblikkelig virkning.

 

Nedlukningen skal foretages, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19, jf. epidemilovens § 33, stk. 1.

 

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt smitte med covid-19 på skolen. Således er der pr. dags dato 54 smittede (48 elever og 7 lærere). Der er ligeledes lagt vægt på, at udbruddet er accelereret og er fordelt over flere klassetrin. Endelig er det ikke længere muligt at opnå det nødvendige overblik over smittekæderne.

 

Du kan læse den fulde påbudstekst her.

 

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.