Miljøgodkendelse: Ansøgning

23. november 2021
Svinebruget på Nyrupvej 76, Sorø ønsker en miljøgodkendelse af produktionsarealet.

Fagcenter for Teknik, Miljø og Drift, Sorø Kommune, har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Nyrupvej 76, 4180 Sorø.

Det er ønsket at få godkendt anlægget efter den seneste ændring af husdyrbrugloven. Anlægget søges godkendt efter produktionsarealet til de enkelte dyregrupper og ikke - som det er i dag - til et antal stipladser og vægt af dyr.

Med det ansøgte ændres der ikke i staldindretning eller anlæg på bedriften. Produktionsarealet (6.346 m²) forøges eller ændres ikke ved det ansøgte. Der skal således ikke opføres nye bygninger eller anlæg på ejendommen i forbindelse med det ansøgte. 

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet og kan således ikke gennemføres før, Sorø Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse for husdyrbruget.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har alle ret til at se og kommentere papirerne i sagen. Læs ansøgningen her.

Hvis du har ideer, bemærkninger og spørgsmål til projektet, skal vi have dem senest den 14. december 2021. Hvis du vil have et udkast af miljøgodkendelsen, når denne er lavet, skal vi også vide det inden den 14. december 2021.

Kommunen sender orientering om udkast til godkendelsen til naboer, parter og dem der har bedt om det. Der er derefter 30 dage til at komme med bemærkninger til udkastet.

Bemærkninger til udkastet bliver vurderet og miljøgodkendelsen ændres evt. på baggrund af disse. Kan kommunen herefter godkende udvidelsen, vil den blive annonceret og den endelige godkendelse kan påklages.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø