Vandindvindingstilladelse

04. oktober 2021
Ændring af tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på Rustkammervej 80, 4180 Sorø.

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 26 ændret vilkårene i tilladelse til en stærkt begrænset råstofgravning under grundvandsspejlet på Rustkammervej 80, 4180 Sorø.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75 indtil mandag den 1. november 2021 kl. 23.59.

Klagevejledning kan læses i afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø