Budget 2022 vedtaget

14. oktober 2021
Kommunalbestyrelsen vedtog i går budgettet for de kommende år.


Med budgettet afsættes midler til både folkeskolen, ældreplejen og det sociale område samt kultur, foreningsliv og en styrket klimaindsats. Også omfartsvejen ved Tersløse rykker nærmere.

 

Budget 2022 (2023-2025) for Sorø Kommune blev i går vedtaget i Kommunalbestyrelsen. For andet år i træk kan borgerne i Sorø Kommune glæde sig over et budget, som giver flere penge til velfærd for både de yngste og de ældste. Også borgere med særlige behov bliver tilgodeset.

 

Desuden afsættes midler til blandt andet kultur og foreningsliv og til en styrket klimaindsats samt til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager.

 

Der afsættes også flere midler til omfartsvejen ved Tersløse, så projektet kan gennemføres i 2024-2025.

 

Et andet væsentligt anlægsprojekt er ombygning i forbindelse med, at daginstitutionen Regnbuen kan flytte ind på Ruds Vedby Skole. Endelig bliver der også afsat midler til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet for at kunne følge med efterspørgslen især i kommunens sydlige del.

 

Borgmester Gert Jørgensen siger:

"Igen i år kan vi præsentere et økonomisk ansvarligt budget, hvor vi ikke bruger flere penge, end vi har, og hvor vi inden for den ramme prioriterer midler til både velfærd, anlæg og udvikling til gavn for Sorø Kommunes borgere."

 

Penge reserveres for en sikkerheds skyld

Omstændighederne omkring årets budgetlægning har været specielle, fordi Sorø Kommune venter på en afgørelse i Højesteret i en retssag mellem Sorø Kommune og den tidligere leverandør af gadebelysning, SEAS-NVE. Hvis Sorø Kommune taber sagen, kan det koste kommunen op til 17 millioner kroner. I budgettet lægges derfor 17 mio. kroner til side - penge som senere kan bruges til andre formål, hvis kommunen vinder sagen. Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet, at pengene bl.a. skal gå til cykelstiprojekter, renovering af fortove og forøgelse af puljen til padelbaner.

 

Fakta om Budget 2022 (2023-2025):

 

Budgetaftalen for 2022-2025 overholder den serviceramme, der er fastsat i regeringens økonomiaftale med landets kommuner. Efter flere år med anlægsbudgetter under anlægsrammen bruges rammen denne gang fuldt ud og lidt til.

 

Budgetaftalen fastholder et højt serviceniveau og holder skat, grundskyld og dækningsafgift uændret i 2022.

 

Aftalens hovedelementer er:

 

  • Der afsættes 11,6 mio. kr. årligt til videreførelse af det høje aktivitetsniveau på det specialiserede voksenområde
  • Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt til bedre bemanding i ældreplejen (Finanslovsmidlerne fra 2018 videreføres).
  • Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2022 stigende til 4,4 mio.kr. fra 2023 til løft af folkeskolen (Finanslovsmidlerne fra 2020 videreføres)
  • Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 2,2 mio. kr. til kulturelle aktiviteter og styrkelse af foreningslivet, samt 0,8 mio. kr. til anlæg af padel-bane i 2022 
  • Der afsættes 1,85 mio. kr. i 2022 faldende til 1 mio. kr. fra 2023 til ekstra bemanding i Plan og Byg for at nedbringe sagsbehandlingstiderne
  • Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022, stigende til 1,0 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til udarbejdelse og implementering af klimahandlingsplan
  • Der afsættes ca. 1 mio. kr. årligt til styrkelse af it-informationssikkerhed
  • Der afsættes yderligere 13,5 mio. kr. til en omfartsvej ved Tersløse, så projektet kan gennemføres i 2024-2025. Derved er i alt afsat 47,9 mio. kr. til projektet
  • Der afsættes 18,5 mio. kr. til samlokation af Ruds Vedby Skole og Regnbuen og en pulje på 2,0 mio. kr. til at imødegå kapacitetsudfordringer på pasningsområdet
  • Der afsættes løbende midler til at fortsætte byggemodningen af Pilegårdstrekanten ved Dianalund.

Kontakt

Kommunikation Signe Foersom

Tlf.: 57 87 60 19 / 23 83 46 17
sifo@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø