Vandløbssyn i Sorø Kommune

29. september 2021
Der kan holdes syn i offentlige vandløb, hvis de, som har interesse i vandløbene, ønsker det.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foretager stikprøvevis tilsyn med vedligeholdelsesarbejder mm. ved de kommunalt vedligeholdte vandløb i Sorø Kommune. Tilsynene foregår normalt samtidig med udførelsen af arbejderne eller kort tid efter.

Som beskrevet i vandløbsregulativerne kan der desuden holdes et årligt vandløbssyn, hvis kommunen, lodsejere eller andre med interesse i vandløbene ønsker det. Deltagere i synene kan være bredejere og repræsentanter for bredejere. Desuden kan andre med interesse i vandløbene deltage, herunder repræsentanter for sportsfiskerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening og lokale landboforeninger. Formålet med vandløbssynene er hovedsageligt at konstatere, om bestemmelserne i regulativerne overholdes. I år afholdes disse syn i november måned.

Hvis man ønsker et vandløbssyn, skal man oplyse navn, adresse, E-mail eller tlf. nr. samt hvilken vandløbsstrækning man ønsker syn på. Desuden bedes man fortælle, om man ejer ejendommen langs strækningen eller repræsenterer en forening. Oplysningerne skal senest d. 24. oktober være givet til Fagcenter Teknik og Miljø, gerne på e-mail: vandloeb@soroe.dk eller på tlf. 57 87 63 60.

Senest den 1. november lægges på kommunens hjemmeside en oversigt over hvilke vandløb der holdes vandløbssyn på, og hvornår det er planlagt at skulle ske.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.