Screeningsafgørelse

05. juli 2021
Afgørelse om ikke VVM af cykelsti mellem Bromme og Tersløse samt bro og regnvandsbassiner.

Sorø Kommune ønsker at etablere en cykelsti mellem Bromme og Tersløse. Til håndtering af vejvand skal der etableres to regnvandsbassiner. Derud over etableres en bro over Tude Å.

Øvrige tilladelser meddeles senere, herunder tilladelse efter vandløbsloven, nedsivnings - og udledningstilladelse samt landzonetilladelse.

Kommunen har på baggrund af en VVM-screening af projektet truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 21, stk. 1.

Afgørelser og bilag:

Afgørelse om ikke VVM

Bilag A - Ansøgningsskema

Bilag B - VVM-screening

Tværsnit

Situationsplan 1 og

Situationsplan 2

Klagefristerne på afgørelserne udløber den 2. august 2021

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over afgørelsen om ikke-VVM til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø