Ny vandforsyningsboring

02. juli 2021
Frederiksberg Vandværk har fået tilladelse til etablering af nye vandforsyningsboringer i Horsebøg.

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 20 givet Frederiksberg Vandværk tilladelse til etablering af 2 nye boringer til indvinding af 225.000 m³ drikkevand.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75 indtil tirsdag den 3. august 2021.

Klagevejledning kan læses i afgørelsen.

I tilladelsen er der samtidig truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for at meddele boretilladelse.

Afgørelse og bilag

Afgørelse om tilladelse til etablering af nye boringer

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø