Grundvandskøling

05. juli 2021
DBI Plastics A/S har fået fornyet tilladelsen på Stationsvej 5, 4295 Stenlille.

Sorø Kommune har efter 20 i vandforsyningsloven, § 19 i miljøbeskyttelsesloven og § 5 i bekendtgørelse varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg fornyet virksomhedens tilladelse til indvinding af 226.000 m³ grundvand og nedpumpning af vandet til samme grundvandsmagasin.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75 indtil tirsdag den 3. august 2021.

Klagevejledning kan læses i afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø