Ophæver besøgsforbud

04. juni 2021
Beboere på Mølleparken og Blomstergården kan nu igen få besøg

Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 16. maj 2021 afgørelse om at påbyde
kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud
mod besøgendes adgang til Mølleparken/Blomstergården Plejecenter, da
det var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf.
jf. epidemiloven § 29, stk. 1.


Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning.

Det indebærer, at der nu igen er adgang for besøgende på Mølleparken/Blomstergården Plejecenter i sædvanligt omfang. Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at det af hygiejnesygeplejerske Iben Annette Thomsen den 3. juni 2021 er oplyst,
at der ikke er nogen beboere eller ansatte på plejecentret, der er syge med Covid-19. Endelig er der lagt vægt på, at der er foretaget 2 ugentlige testrul af beboere og personale uden fund af nye smittede.


Besøg skal fortsat kunne gennemføres på en forsvarlig måde
Institutionsledelsen skal sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer
gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen
til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig
adfærd.

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.