Vandforsyningsplan

03. maj 2021
Høring af forslag til vandforsyningsplan samt afgørelse om ikke-miljøvurdering.

Forslag til Vandforsyningsplan

Kommunalbestyrelsen har godkendt at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2021-2036 i høring til den 3. august 2021.

Vandforsyningsplanen for Sorø Kommune beskriver, hvordan vandforsyningen i Sorø Kommune er tilrettelagt, og hvordan den skal udvikles, så det sikres, at alle borgere har adgang til rent drikkevand.

Vandforsyningsplanen viderefører den hidtidige, ikke-nedskrevne struktur af vandforsyningen med 12 almene vandforsyninger, hvoraf de 11 er forbrugerejede og den sidste er kommunalt ejet.

Da Sorø Kommune blev én samlet kommune for 14 år siden, var der ikke nogen vandforsyningsplan i de to gamle kommuner Sorø og Stenlille, og der var en vandforsyningsplan for Dianalund Kommune fra 2002. 

Med den vandforsyningsplan, som nu sendes i høring, er der blevet lavet én samlet beskrivelse af den eksisterende vandforsyning i Sorø Kommune, og der er sat mål for udviklingen af vandforsyningen i Sorø Kommune. Der laves ingen ændringer i de enkelte almene vandforsyningers forsyningsområder.

Sorø Kommune forpligter sig til at følge vandforsyningsplanen. Vandforsyningerne er kun forpligtet af vandforsyningsplanen i forhold til etableringen af nye vandledninger, forstået på den måde, at vandforsyningerne kun må etablere nye vandledninger, hvis det er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen. Ved udskiftning af vandledninger, skal vandforsyningen sørge for, at disse har en dimension, så de understøtter vandforsyningsplanen.

Politikerne har stor fokus på, at borgerne får drikkevand af høj kvalitet, og at der er en høj forsyningssikkerhed. Sorø Kommune vil derfor arbejde for, at vandforsyningerne løbende forbedrer forsyningssikkerheden og fortsat sikrer en høj kvalitet af drikkevandet.

Du kan læse:

Forslaget til vandforsyningsplanen

Bilag 1

Bilag 2

Bemærkninger til Vandforsyningsplanen skal sendes til drikkevand@soroe.dk eller med brev til Drikkevand, Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø senest den 3. august 2021

Screening for pligt til miljøvurdering

Vandforsyningsplanen er blevet screenet i forhold til miljøvurderingslovens § 8 stk. 2. Sorø Kommune har vurderet, at planen ikke medfører væsentlige negative konsekvenser for miljøet, og der skal derfor ikke foretages en miljøvurdering. Se afgørelse og screening her.

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø