Udkast til miljøgodkendelse

22. april 2021
Udkast til miljøgodkendelse af svineproduktionen på Saltoftevej 2 & 3, Stenlille

Ejer ønsker en fornyet miljøgodkendelse til svineproduktionen på ejendommen. Der er ansøgt om en produktion bestående af smågrise og slagtesvin i eksisterende stalde. I alt med et samlet produktionsareal på 3.225 m².

Der opføres ingen nye bygninger eller anlæg i forbindelse med projektet, og produktionsarealet forøges ikke.

Sorø Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Sorø Kommune senest den 23. maj 2021. Bemærknnger kan sendes via mail til: landbrug@soroe.dk eller til adressen: Rådhusvej 8, 4180 Sorø att. Landbrug.

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind, og vil herefter færdiggøre miljøgodkendelsen.

Den endelige miljøgodkendelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er herefter mulighed for at klage over miljøgodkendelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø