Screeningsafgørelser

12. april 2021
Afgørelse om at Regulativer for Skovnæsbækken og Gartnerrenden ikke skal miljøvurderes.

Sorø Kommune har på baggrund af vedlagte screeninger i henhold til § 8, stk. 2, nr. 1 og bilag 3 i Miljøvurderingsloven samt resultaterne af høringerne efter § 32 vurderet, at vandløbsregulativet for hhv. Skovnæsbækken og Gartnerrenden ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er pligt til at foretage en miljøvurdering af de reviderede Regulativer.

Afgørelsen træffes efter § 10 i Miljøvurderingsloven.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal være indsendt inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest den 10. maj 2021. Se mere i afsnittet om klagevejledning i afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
teknik-miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø