Fornyelse af vandindvinding

13. april 2021
Tilladelsen til vandindvinding på Gartneriet Christensen, Ringstedvej 82, 4173 Fjenneslev er fornyet

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 20 fornyet tilladelse til indvinding af 8.000 m³ vand til vanding i drivhusene på Ringstedvej 82, 4173 Fjenneslev.

Samtidig er der truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en VVM vurdering.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75 indtil onsdag den 12. maj 2021.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø