Tilladelser til overkørsel

23. februar 2021
Sorø Kommune giver tilladelser til en overkørsel over Tude Å.

Sorø Kommune har givet tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til etablering af en overkørsel placeret mellem matriklerne nr. 20p, Pedersborg By, Pedersborg og nr. 11b, Fulby By, Bjernede.

Derudover har kommunen på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven.

Formålet med at etablere overkørslen er at kunne krydse vandløbet med store landbrugskøretøjer og derved undgå en længere omvej ad offentlige veje. Der er stillet vilkår, som skal sikre, at overkørslen ikke medfører afvandingsproblemer for andre arealer langs vandløbet eller påvirker vandløbets naturværdier væsentligt.

Du kan læse kommunens afgørelser ved at klikke på nedenstående links:

Afgørelser og bilag:

Tilladelse til overkørsel

Afgørelse om ikke VVM, inkl. Bilag 1 - VVM-screening

Klagefristerne på afgørelserne udløber den 23-03-2021 (for vandløbsloven d. 20. april.). Klagevejledningen fremgår sidst i afgørelserne.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø