Igen besøg på plejecentre

22. februar 2021
Påbud om besøgsrestriktioner er nu ophævet for plejecentre i Sorø Kommune

 

Styrelsen for Patientsikkerhed pålagde d. 17. december 2020 Sorø Kommune at udstede besøgsrestriktioner på alle plejecentre i kommunen.

Siden har det kun været tilladt for de nærmeste pårørende at besøge beboerne.

Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning. Det indebærer, at der nu er adgang for besøgende på alle plejecentre i kommunen.

Til grund for ophævelsen af påbuddet, lægger styrelsen vægt på, at 90 % af beboerne på plejehjem i kommunen er færdigvaccineret mod Covid-19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen antages at være indtrådt.

 

Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Læs mere om, hvordan du som besøgende skal forholde dig

Kontakt

KommunikationBrian Borg Andersen

Tlf.: 23 84 27 88
bban@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.