Begrænset genåbning

25. februar 2021
Regeringens begrænsede genåbning af Danmark træder i kraft fra 1. marts.

Regeringens begrænsede genåbning af Danmark træder i kraft fra 1. marts.

Omfanget af genåbningen varierer i forskellige dele af landet på baggrund af det lokale smittetryk og geografiske forhold.

For hele landet gælder det at:

  • Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (undtaget i storcentre) genåbnes med skærpede kvadratmeterkrav.
  • Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.
  • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
  • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

De specifikke afstandskrav og andre detaljer om de ovenstående punkter kendes ikke på nuværende tidspunkt. Men denne side vil blive opdateret, efterhånden som nye informationer støder til. Du kan finde et overblik her

Generelt vil de restriktioner, der ikke lempes, blive forlænget indtil 5. april 2021.

I Nordjylland og Vestjylland genåbnes desuden alle efterskoler.

Derudover kan afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kan komme i skole hver anden uge, hvis de testes to gange ugentligt. I grundskolen er de ugentlige test dog blot et tilbud til eleverne.

Hvis smittesituationen muliggør det, forventes samme genåbning at kunne ske i øvrige landsdele pr. 15. marts 2021.

På Bornholm åbnes alle klassetrin i grundskolen. Her skal der være et testtilbud til lærere og elever over 12 år, som gør det muligt for dem at blive testet to gange ugentligt.

Alle øvrige uddannelser på Bornholm åbnes under forudsætning af at elever og undervisere testes to gange ugentligt.

På Bornholm åbnes desuden for liberale erhverv, hvor der er tæt fysisk kontakt med kunden under forudsætning af, at der bruges mundbind, og at der kan fremvises en negativ coronatest, der højest er 72 timer gammel.

Den forholdsvis større genåbning af Bornholm skal ledsages af øget testning såvel på Bornholm som af til- og frarejsende fra øen.

Kontakt

KommunikationBrian Borg Andersen

Tlf.: 23 84 27 88
bban@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.