Tilladelser til vådområde

19. januar 2021
Sorø Kommune giver tilladelser til et minivådområde på ejendommen Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund.

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven og vandløbstilladelse efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde og ændring af drænforholdene i området.

Derudover har kommunen på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven.

Minivådområdet, der skal være på 2600 m2, skal opsamle drænvand fra et drænopland på cirka 25 ha. I minivådområdet vil fosfor og nitrat blive delvist fjernet inden, at drænvandet ledes videre ud i Bjørnevad Å.

Du kan læse kommunens tilladelser ved at klikke på nedenstående links:

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ti: 10.00-12.00
Ons: Lukket
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø