Godkendelse til husdyrbrug

06. januar 2021
Der er givet godkendelse til ændring af svinebruget på Sværdsholtevej 26, Stenlille.

Sorø Kommune har givet miljøgodkendelse til ændring af svinebruget på Sværdsholtevej 26, 4295 Stenlille.

Miljøgodkendelsen er givet til en ændring af svineproduktionen på ejendommen. Produktionen bestående af søer, smågrise og slagtesvin fortsætter på samme produktionsareal i eksisterende bygninger.

Godkendelsen giver mulighed for at ændre inventaret i en del af slagtesvinestalden, så der fremtidigt kan være drægtige søer i stedet for slagtesvin.

Der opføres ingen nye bygninger eller anlæg i forbindelse med projektet, og produktionsarealet forøges ikke.

Klagefristen udløber den 3. februar 2021. klagevejledning fremgår af afgørelsens afsnit 10.2.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø