Forundersøgelser i åer

06. januar 2021
Forundersøgelser skal belyse mulighed for restaurering på vandløbsstrækninger.

Forundersøgelser frem til efteråret 2021 skal undersøge muligheden for restaureringsprojekter på delstrækninger i de offentlige vandløb:

  • Tude Å fra tilløbet af Munke Bjergby-løbet til Munke Bjergbyvej.
  • Tude Å fra ca. 200 m opstrøms Elmebjergvej til sammenløbet med Løngbækken.
  • Øllemoserenden fra Tåderupvej til sammenløbet med Bjørnevad Å.
  • Bjørnevad Å fra sammenløbet med Øllemoserenden til udløbet i Tude Å.
  • Sandlyng Å fra Omkørselsvejen til sammenløbet med Galtebjerggrøften. 

Det fremgår af de statslige vandområdeplaner, at en lang række vandløb ikke lever op til miljømålene. Der er redegjort i planerne for de påvirkninger, der i større eller mindre grad er årsag hertil.

De væsentligste årsager til, at vandløb ikke har en god miljømæssig tilstand, er dårlige fysiske forhold og spildevandpåvirkning. Vandområdeplanernes indsatser er derfor rettet mod at forbedre de fysiske forhold i vandløbene (restaureringsprojekter) og at nedbringe spildevandsbelastningen fra lokalområdet til vandløbene.

Dårlige fysiske forhold har en negativ indvirkning på fisk, planter og smådyr, som er de kvalitetselementer, der måles på i forhold til vurdering af den økologiske tilstand i vandløb.

For at forbedre de fysiske forhold i ovennævnte vandløb, skal det derfor undersøges, om der kan ske vandløbsrestaureringer i vandløbene.

Forundersøgelserne udarbejdes som en del af indsatsen i program for Statens Vandområdeplaner 2015-21. Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Sorø Kommune udfører undersøgelserne.

Hvis man har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Natur og Miljø i Sorø Kommune.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø