Sorø tager sygehuspatienter

13. januar 2021
Pladser på Egecentret skal medvirke til at lette presset på regionens sygehuse.

Sorø Kommune og de øvrige kommuner i Region Sjælland bidrager nu med kommunale senge for at lette en del af presset på regionens sygehuse.

Det sker i praksis ved, at borgere, med forventelig ukomplicerede forløb, som er færdigudredt - men endnu ikke færdigbehandlede, bliver overflyttet til kommunale sengepladser. Det sker i regi af Region Sjællands E-hospital. I E-hospitalet fastholder regionens læger behandlingsansvaret og leverer den højt specialiserede behandling, mens kommunen sikrer plejeopgaver og sygeplejefaglige opgaver omkring borgeren. Lægerne følger borgeren på afstand via målinger, stuegang med video og videomøder. Dermed kan behandlingen og plejen foregå på et plejecenter eller i borgerens eget hjem fremfor på sygehuset.

Løsningen er fleksibel, innovativ og sætter borgeren i centrum. Selvom det sker i skyggen af en global pandemi, som presser vores sundhedsvæsen, så er det en værdifuld mulighed for at lære sammen og udvikle det samarbejde, som vil præge, hvordan Sorøs borgere møder fremtidens sundhedsvæsen, siger Gert Jørgensen, borgmester i Sorø Kommune

 

Døgndækket med sygeplejersker

I Sorø Kommune drejer det sig om to pladser på Egecentret, der er døgnbemandet med sygeplejersker. Det er også her kommunens øvrige midlertidige pladser befinder sig, så det er ikke en fremmed opgave for medarbejderne på Egecentret. Og det er en opgave, som det giver stor mening for kommunen at løse.

Når borgerne bliver udskrevet til os i regi af E-hospitalet, så giver det os en mulighed for at være en vigtig medspiller i en god løsning. Det, vi er bedst til, kommer virkelig til sin ret i samspillet med regionen. Det skaber nytte, der hvor det virkelig gælder. Det er vi glade for at kunne bidrage med, siger 1. viceborgmester, Lars Schmidt, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune.

På tværs af hele Region Sjælland drejer det sig om 20 sengepladser, som sygehusene kan flytte borgerne til.

Borgerne, som bliver overflyttet til kommunale sengepladser er i ukomplicerede forløb, hvor de er færdigudredt - og altså har fået en diagnose - men ikke er færdigbehandlede. Inden borgerne bliver overflyttet, vil der være en tæt dialog mellem E-hospitalet og kommunens medarbejdere, så borgerne lander i sikre hænder.

 

Samarbejdet breder sig yderligere

I samme ånd har Social- og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune netop tiltrådt, at Sorø Kommune vil indgå i en tidsbegrænset afprøvning af intravenøs behandling i kommunalt regi i samarbejde med Region Sjælland. Afprøvningen skal give fælles viden og erfaringer om praktisk udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne grundlag for en kommende tværsektoriel samarbejdsaftale. Desuden skal det styrke samarbejde mellem kommunerne og regionen. Samarbejdet må forventes at blive intensiveret i de kommende år, med udgangspunkt i intentionen bag Det nære sundhedsvæsen.

De to aftaler giver tro på, at Sorø Kommune fremadrettet vil kunne lande endnu flere klare samarbejdsaftaler om overdragelse af opgaver på tværs af sektorerne.

Begge initiativer viser, hvor godt vi som kommune er rustet til at indgå i udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen. Vi kan levere fagligt stærke bidrag til det fremtidige samarbejde mellem region og kommune om at sikre den bedst mulige behandling, tættest muligt på borgeren. Og det er vi stolte af, siger Gert Jørgensen.

 

For yderligere oplysninger:

Borgmester Gert Jørgensen, Sorø Kommune, 2146 3229

Formand for Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, 6094 8026

Fakta om E-hospitalet

Kontakt

KommunikationBrian Borg Andersen

Tlf.: 57 87 60 19
bban@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.