Eftersyn af § 3 naturtyper

21. januar 2021
Registreringerne af § 3 beskyttede naturtyper opdateres.

Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening indgik den 19. november 2010 en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af de naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Aftalen indebærer, at kommunerne skal vedligeholde registreringerne af naturtyperne ved gennemgange af luftfotos. I nogle tilfælde også ved at besigtige områder, som kunne være omfattet af beskyttelsen.

Registreringen af beskyttet natur ændrer sig løbende i takt med, at der kommer ny viden om, hvor der findes natur, f.eks. baseret på besigtigelser, luftfotoanalyse eller konkret sagsbehandling.

Vi vil derfor fremover løbende foretage ændringer i registreringerne af § 3 beskyttede områder, og i nogle tilfælde besøge områder som der kan være tvivl om efter forudgående orientering til ejer.

Du kan blive orienteret, hvis der sker ændringer af registreret natur på din ejendom, ved at tilmelde dig på DinNatur.

Se mere på vores hjemmeside.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
natur@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø